Rezerwat Beka

Od rzeczki Gizdepki W kierunku Mrzezina rozciąga się „Rezerwat Beka”. Rezerwat pod nazwą „Beka” ustanowiony został zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 17 XI 1988 r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 193 ha.

W rezerwacie „Beka” i jej najbliższym sąsiedztwie stwierdzono występowanie 199 gatunków ptaków, z czego 48 gatunków gniazduje.

bekaW naszym ptasim raju przebywają ptaki od bardzo małych do bardzo wielkich, jak gęsi i łabędzie. Warunki glebowe w rezerwacie, słone łąki oraz tereny podmokłe sprzyjają rozwojowi różnych gatunków roślin i kwiatów. Rośnie tu przeszło 4-00 gatunków roślin (powołując się na pana Lenartowicza, opracowanie z 1998 r.). Szczegółowo opisałem niektóre gatunki roślin i ptaków najczęściej spotykane w rejonie rezerwatów ,,Beka” i „Mechelinki” w książce „Od Kiifu do Klifu”.

Punktem centralnym ,,Beki” jest krzyż blisko ujścia rzeki Redy. Obok krzyża stały domy, tworząc osiedle Beka. Mieszkali tam do niedawna ludzie. Na potwierdzenie tego faktu posiadam dokument Starostwa Morskiego w Wejherowie – powszechny spis sumaryczny ludności z dnia 14 lutego 1946 r. Starosta wyznaczył na komisarza spisu pana Grajewskiego Jana na obszar Osłonino, Rzucewo, Beka, okręg nr 64, legitymacja nr 10. Na Bece mieszkali ludzie do 1962 r