Rewa

rewa15Wieś sołecka położona jest w Pradolinie Kaszubskiej pomiędzy kępami: Pucką na północy a Oksywską na południu. Rewę od południa i zachodu otaczają Mostowe Błota, przez które przepływa rzeka Reda, Zagórska Struga i liczne kanały. Od północy i wschodu otaczają wieś wody Zatoki Puckiej z osobliwej Cyplem Rewskim, który jest piaszczystą ławicą wychodzącą ponad kilometr w morze.

Rewa zajmuje 152 ha powierzchni, na której mieszka 919 mieszkańców. Nazwa wsi pochodzi od nazwy topogracznej,reve” (mielizna w morzu) i jest nazwą ponowioną. Po raz pierwszy Rewa na pisanych kartach historii pojawiła się w 1589 roku, jako Riffe. Wtedy to, bowiem opat zakonu Cystersów z Oliwy Dawid Konarski zezwala na wybudowanie szop rybackich. Dzieje wsi są jednak dużo starsze. Badania archeologiczne odkryły w Rewie osadę epoki kamiennej tak zwanej kultury rzucewskiej datowanej na około 1700-2400 lat temu. Ludność tej kultury trudniła się myślistwem i rybołówstwem i jest najstarszym udokumentowanym pobytem ludzi na terenie gminy Kosakowo.

Położenie Rewy na uboczu, brak gruntów rolnych naturalne przeszkody (bagna), zmuszały mieszkańców do eksploatacji morza. Zawsze trudnili się rybołówstwem przybrzeżnym, które jest uprawiane do dnia dzisiejszego. W przeszłości uprawiali żeglugę morską, statkami żaglowy- mi zwanymi szkutami. Kronikarz ponad sto lat temu tak o Rewie pisał: „Rewa, wieś rybacka nad Zatoką Pucką, w Kaszubach, powiat pucki, stacja pocztowa Kosakowo, parafia katolicka Oksywie. Posiada szkołę katolicka ( 1 nauczyciel i 80 dzieci), 23 zagród, obszaru ma 176 ha ( 21 roli i 71 łąk).W 1869 roku było 35 domów, 453 katolików i 3 ewangelików… Przy wsi rozpoczyna się mielizna, także Rewą zwana, ciągnąca się aż do półwyspu Helu.” W 1920 roku po uzyskaniu niepodległości, skier były pierwszymi statkami handlowymi W państwie. Liczną grupę mieszkańców stanowili marynarze.

W roku 1962 „Huta Zabrze” zbudowała ośrodek wczasowy składający się z domków kernpingowych W północno – wschodniej części wsi. Natomiast GS z Pogórza W tym samym roku zbudował baro-kawiarnie, W następnym roku Urząd Morski rozpoczął budowę

przeciwsztormowych umocnień brzegowych wzdłuż północnych opłotków wsi. W latach 1967/ 1968 zbudowano drogę przez wieś o nawierzchni bitumicznej i w pomieszczeniach pana Joachimczyka otwarto „Klub Rolnika”. Szkoła powszechna z końcem roku szkolnego w roku 1973 uległa likwidacji. Dzieci szkolne z Rewy będą dojeżdżały do szkoły gminnej w Mostach.