Klif Mechelinki

Rozwój brzegu klifowego i towarzyszącego brzegu akumulacyjnego zależy od działalności morza (sztormy, falowanie i prądy morskie), oraz od wzrostu lub zamierania zjawisk Osuwiskowych, obrywowych czy osypiskowych. W pierwszym przypadku będzie to klif aktywny (czynny). Zjawiska osuwiskowe i obrywiskowe nie muszą być jednakowe na całym zboczu oraz nie muszą być ciągle na całym odcinku klifu. Typ klifu zależy więc od budowy geologicznej brzegu.
klif2Klif mecheliński położony jest pomiędzy 95,550 – 95,900 km, kilometrażu brzegu morskiego. Wysokość klifu wynosi około 30 m n.p.m. Południowy jego fragment najbardziej wysunięty W morze nazywa się cyplem mechelińskim.

Klif zbudowany jest z glin zwałowych: warstwa górna z glin brązowych a dolna z szarych. Rozdzielają te warstwy piaski i żwiry. Ż dotychczasowych pomiarów wynika, że z klifu morze zabiera około 300 m3/ rok materiału (piasek, glina i żwir). Rumowisko piaszczyste ze zniszczonego brzegu klifu jest przenoszone w kierunku północnym (Cypel Rewski).

Na brzegu Cypla Rewskiego są utwory akumulacji brzegowej a brak ich w najbliższym sąsiedztwie jest dowodem jak podaje S. Pawłowski i B. Rosa, ze dawniej obecny podwodny okresowo wynurzający się na powierzchnię wał zwany Rybitwie Mielizną (Suche Rewy), stanowiła mierzeja. Klif aktywny W klifie mechelińskim ma około 400 metrów długości.